Skip to main content
CATÀLEG

LIGORRED PERRAMON, Francesc (Manlleu, 1956 – )

21 octubre 2014

Va néixer a Manlleu el 31 de desembre de l’any 1956. De 1975 a 1978 fou un dels promotors de les primeres festes del Barri de Gràcia. Va cursar la llicenciatura de Filologia Catalana a la Universitat de Girona.

L’any 1979 se’n va anar a Mèxic, on es va llicenciar en Lingüística a l’Escuela Nacional d’Antropología e Historia i va fer seminaris de doctorat a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es va especialitzar en llengua i literatura dels maies de Yucatán; la seva tesi va rebre el premi de lingüística “Fray Bernardino de Sahagún” (Mèxic)

De retorn a Catalunya, a partir de 1985, va treballar a la Comissió Amèrica iCatalunya (Generalitat de Catalunya) com a redactor del Diccionari delscatalans d’Amèrica i com a investigador de la presència catalana a l’Amèrica Central (Guatemala, El Salvador, Hondures, Costa Rica, Nicaragua i Panamá).

Resideix a Mérida (Mèxic) de 1993 a 1999, on es dedica a estudiar la problemàtica etnolingüística i la creació poètica dels maies actuals becat per la Universidad Autónoma de Yucatán. Es llicencia en Llingüística (INAH-SEP), per la “Escuela Nacional de Antropologia e Historia”(INAH-SEP), a Cuicuilco, Mèxic.

Ha estat fundador del “Casal Català de la Península de Yucatán” i col.laborador en un projecte d’edició en CD-Rom d’obres de lingüística maia (Fundacions Mapfre i Histórica Tavera, de Madrid).

Autor de nombrosos treballs de divulgació (Por Esto!, L’Avenç,….), ha escrit una trentena d’articles d’ antropologia i de filologia a revistes especialitzades d’Amèrica i d’Europa. Des de 1985 ha participat en congressos internacionals (Estats Units, Mèxic, Alemanya, Suïssa, Espanya,…) i ha dictat seminaris i conferències al CIDOB, a l’ICCI, a les universitats de Barcelona, de Vic, de Girona, de Campeche, de Bremen, de Torino, de Bologna i de Siena. El 2002 és professor del Diploma de Postgrau “Món Precolombí” de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des de l’any 2000 viu a l’Empordà.

L’any 2004 va ser el pregoner de la Festa Major de Manlleu. Él mateix any també col.labora en el PRograma de les XX Festes del Barri de Gràcia. Ha col.laborat també , entre altres, a les publicacions “El Ter”, “El 9 Nou”, i “La Marxa”.

LLIBRES PUBLICATS

(1976) Primer desenllaç hivernal per Sant Jordi. Edició de l’autor.

(1988) 200 catalans a les Amèriques: 1493-1987: mostra del diccionari de Catalunya i Amèrica. Barcelona: Generalitat. Comissió Catalana del Cinquè Centanari del Descobriment d’Amèrica. 699 pp. (tasques de redactor)

(1990) Consideraciones sobre la literatura oral de los mayas modernos. México : Instituto Nacional de Antropología e Historia / CNCA, 176 pp.

(1992) Paraules de les llengües d’Amèrica : aproximacions lingüístiques i literàries en català. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Comissió Amèrica i Catalunya, 138 pp.

(1992) Lenguas indígenas de México y Centroamérica (de los jeroglíficos al siglo XXI). Madrid : Mapfre, 305 pp.

(1992) Diccionari dels catalans d’Amèrica. Contribució a un inventari biogràfic, toponímic i temàtic (en col·laboració). Barcelona : Generalitat de Catalunya. Comissió Amèrica i Catalunya : Curial, 1992-1993, 4 v.

(1993) Abya-Yala. Antología de literatures americanes (en col·laboració). Barcelona : Generalitat de Catalunya. Comissió Amèrica i Catalunya, 318 pp.

(1993) Perspectivas antropológicas en el mundo maya (en col·laboració). Madrid : Sociedad Española de Estudios Mayas, ICI. Generalitat de Catalunya, 535 pp.

(1997) U Mayathanoob ti Dzib / Las voces de la escritura (ensayos y textos de literatura maya). Mérida : Universidad Autónoma de Yucatán, 375 pp.

(1997) Lenguas ind´´igenas de México y Centroamérica (De los jeroglíficos al siglo XXI). Madrid: Fundación Mapfre-América. Edició en CD-ROm. Vol., 2, V-61

(1998) Presencia catalana en la Península de Yucatán. Zapopan : El Colegio de Jalisco, 113 pp.(2001) Mayas y Coloniales (Apuntes etnoliterarios para el Yucatán del siglo XXI). Mérida-Yucatan : Maldonado Eds. Del Mayo, 153 pp.

(2010) Tradiciones Literarias Mayas /Yucatán, 1983-1984). CD (Imágenes y Grabaciones).
Ed. de F.Ligorred i M.Codony. Manlleu-Olot.


(2012) Los Mayas tienen la palabra .Mérida: Gobierno del Estado de Yucatán.Secretaría de la Cultura y las Artes. 142 pp.


(2020) A prop de la barana. [Manlleu] : [Francesc Ligorred], 77 pp.
PARTS DE LLIBRES : CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS…

(2014) “Francesc Ligorred Perramon.2004”. En: Manlleu, pregons de Festa Major: 1983-2014.Manlleu: Ajuntament de Manlleu, pp 123
CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS

(1982) Diálogo de las Américas, Sala J. Torres Bodet, Museo Nacional de Antropología e Historia, Bosque de Chapultepec, Mèxic, DF.

(1985) III International Symposium on Latin American Indian Literatures (Latin American Indian Literatures Association LAILA/ALILA), San Antonio, Texas

(1985) I Mesa redonda Hernán Cortés en el área maya, Sociedad Española de Estudios Mayas, Toledo, Castella

(1987) II Mesa redonda Los Mayas del norte de Yucatán, Sociedad Española de Estudios Mayas, Granada, Andalusia

(1988) Simposio Interdisciplinario Internacional: Textos auténticos en lenguas indígenas latinoamericanas. Entre comunicación intercultural e identidad étnica, Iberoamerikanisches Institut / Preussischer Kulturbesits, Berlin, Alemanya

(1991) III Taula rodona Perspectivas antropológicas en el mundo maya, Sociedad Española de Estudios Mayas/Comissió Amèrica i Catalunya 1992, Girona, Catalunya

(1991) Aportacions culturals d’Amèrica a Catalunya, Cicle de Conferèncias Catalunya-Amèrica, Casa de Cultura Tomás de Lorenzana, Girona

(1992) Congrés internacional Literatura de dos mundos. El encuentro. Cátedra de Literatura Hispanomaericana, Universidad de Murcia, Múrcia

(1993) V Jornades d´Estudis Catalano-Americans, Comissió Amèrica i Catalunya 1992, Barcelona

(1993) XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (CICAE), Mèxic, DF.

(1993) Trobada regional d’escriptors en llengües indígenes, Much’ Táambal ichil u aj dzíibiloob masewáal t’aano’ob, Museo Regional de Antropología, Mèrida, Yucatán

(1993) V Encuentro sobre investigaciones en ciencias sociales, Unidad de Ciencias Sociales-UADY, Mèrida, Yucatán

(1994) Trobada de Cultura Maia, Homenaje a Gerardo Can Pat, Unidad Regional de Culturas Populares, Yotholin, Yucatán

(1994) IV Encuentro Internacional: Los Investigadores de la Cultura Maya, Universidad Autónoma de Campeche, Campeche

(1995) Simposi internacional: Culturas marginadas y procesos de modernización en América Latina, Universität Zürich, Centro S. Franscini/ETH Zürich, Monte Verità, Ascona-Suïssa

(1995) Tercer Congreso Internacional de Mayistas, Centro de Estudios Mayas, IIF-UNAM, Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo

(1995) 2º Encuentro de Escritores en lengua maya, Unidad Regional de Culturas Populares,
Kantunilkin, Quintana Roo

(1996) Evento Conmemorativo del Primer Congreso Feminista de Yucatán El sueño de la liberación ochenta años después, Unidad de Ciencias Sociales, UADY, Mèrida, Yucatán

(1996) Encuentro Cultural El nacimiento de dos naturalezas: lo criollo y lo mestizo en Hispanoamérica, Facultad de Ciencias Antropológicas, UADY, Mèrida, Yucatán

(1996) La literatura y la lingüística en la investigación antropológica regional (conferència), a la 1ª Semana Cultural de la Facultad de Ciencias Antropológicas (Sociedad de Alumnos), UADY. Mèrida, Yucatán

(1996) XIV Encuentro de Cultura Maya, Unidad Regional de Culturas Populares-ICY, Espita

(1997) La tradición literaria maya: un valor étnico y cultural futuro (conferència), Inauguració del Taller Literari en Llengua Maia Yaajal K’in, Valladolid, Yucatán

(1997) XX International Congress Latin American Studies Association (LASA), Guadalajara, Jalisco

(1997) Muuch’ Tambal Ti’al Masewal Aj Ts’iibo’ob / Encuentro Peninsular de Escritores Mayas (Dirección General de Culturas Populares / Instituto Quintanarroense de la Cultura / Programa de Lenguas y Literatura Indígenas), Bacalar, Quintana Roo

(1997) Congrés Internacional Commemoratiu dels 150 anys de l’inici de la Guerra de Castas), Una Guerra sin fin : los cruzoob ante el umbral del milenio, Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C., Mèrida, Yucatán

(1997) Jornades Paraula Amiga (Literatures Mexicanes), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Barcelona

(1997) La cultura maya: pasado y presente (xerrada), Facultat d’Educació, Universitat de Vic, Barcelona

(1997) Literatura maia: ahir i avui, Entrevista al programa “De teves a meves” (Carme Rubio), Universitat de Vic /Televisió d’Osona, Vic, Barcelona

(1997) Els maies, una cultura amb passat, present i futur, Entrevista per a la revista El Ter (Mariona Casas), Manlleu, Barcelona

(1998) I Congreso Regional de Investigadores en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Antropológicas-UADY, Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C., Mèrida, Yucatán