L’Equip

La Biblioteca no només són els llibres, discos, i altres documents que s’hi guarden. Les persones que hi treballen intenten en tot moment satisfer les consultes dels lectors, i aportar sempre que sigui possible, valor afegit a les recomanacions literàries, a les estratègies de cerca, etc. Al llarg dels anys les persones que han atès el servei han anat canviant, però el tarannà continua essent de servei al públic.

En aquests moments us atenen:

Amb el suport de