Skip to main content
CATÀLEG

LA BIBLIOTECA: PRESENTACIÓ

La Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA és un equipament cultural públic que dóna servei a la ciutat. Des de fa més de seixanta anys aquest servei bibliotecari porta a terme tasques de foment de la lectura i de la cultura.

La Biblioteca està gestionada per l’Ajuntament de Manlleu amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Participa en equips de treball multidisciplinaris i col·labora amb organismes i institucions amb l’objectiu de millorar social i culturalment la ciutat i les persones.

Comparteix equipament amb els serveis de Feinateca (OPE Ajuntament de Manlleu) i l’Oficina de català (CPNL).

MISSIÓ

La biblioteca pública de Manlleu és el centre local d’informació que facilita l’accés a tot tipus de coneixement i informació. Fomenta i estimula l’aprenentatge al llarg de la vida i el gust per la lectura, i esdevé punt de trobada de les diverses cultures de la població. La Biblioteca ofereix serveis tradicionals i virtuals. Facilita l’accés a la lectura a tothom que ho desitgi. Té especial cura de la producció dels autors locals i de la conservació i difusió de la memòria històrica de la vila.

La Biblioteca té com a marc de referència pel que fa als seus objectius el Manifest de la IFLA / Unesco sobre la Biblioteca pública (1994).

EQUIP

La Biblioteca no només són els llibres, discos, i altres documents que s’hi guarden. Les persones que hi treballen intenten en tot moment satisfer les consultes dels lectors, i aportar sempre que sigui possible, valor afegit a les recomanacions literàries, a les estratègies de cerca, etc. Al llarg dels anys les persones que han atès el servei han anat canviant, però el tarannà continua essent de servei al públic.

En aquests moments us atenen:

EQUIPAMENT

DADES GENERALS

La Biblioteca és a la segona planta, s’hi accedeix amb ascensor o per escala. És accessible per a cadires de rodes.

Superfície útil total

2.105 m2

Superfície útil d’ús bibliotecari (sala d’actes a l’Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu)

1.790 m2

Punts de lectura

225

 • A sala sense taula

39

 • A sala amb taula

72

 • A sala amb ordinador

16

 • A sala amb equips d’escolta o visionatge

28

 • A sala en aules

70

Ordinadors d’ús públic

41

Aforament sales de treball

 

 • Sala multimèdia

20 persones

 • Espai Contijoch

25 persones

 • Sala de suport 1

8 persones

 • Sala de suport infantil 2

6 persones

Taulells d’informació al públic

3

Metres lineals de prestatgeria

 

 • A sala

1.002 m

 • A magatzem

190 m

No es permet l’entrada amb:

  • Bicicletes, patins, etc.
  • Animals de companyia, excepte els gossos pigall.