Skip to main content
CATÀLEG

HISTÒRIA

La Biblioteca Mossèn Blancafort es va inaugurar l’11 de gener de 1959 mitjançant un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manlleu. Es va ubicar al Casal Parroquial de Nostra Senyora de Gràcia, propietat del Bisbat de Vic. Al maig de 1996 es va traslladar al carrer Tarafa, a un edifici propietat de l’Ajuntament, on es troba actualment.

L’any 1961 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Caixa de Manlleu per obrir una segona biblioteca pública a Manlleu, i el 25 juny de 1961 es va inaugurar amb el nom de Bisbe Morgades. A partir del 10 de juliol va començar a donar servei públic. Estava ubicada al carrer de Sant Jordi, dins l’edifici de Caixa de Manlleu, i l’11 de setembre de 1985 es va traslladar al carrer de Baixa Cortada, al primer pis del Centre Cultural de l’antiga Caixa de Manlleu.

El febrer de 1996 la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manlleu i Caixa de Manlleu signaven un nou conveni segons el qual la titularitat de les biblioteques passava a ser del municipi, mentre que la Diputació i Caixa de Manlleu n’eren col·laboradores. A partir d’aquest conveni s’estructura un únic servei bibliotecari a Manlleu, ubicat en dos locals diferents. Rep el nom de Biblioteca Municipal de Manlleu, i es distingeixen els espais Bisbe Morgades i Mossèn Blancafort.

Amb la finalitat de realitzar les tasques de trasllat a un nou equipament, el desembre de 2015, tanca les portes l’espai Mossèn Blancafort i al juny de 2016 ho fa l’espai Bisbe Morgades. El 14 d’octubre següent, s’inaugura la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA que engloba els dos espais, millora en superfície i infraestructures. Situada al carrer del Pont, 16-18, ocupa la segona planta de l’edifici de l’antiga Caixa Manlleu i actual BBVA. A estat la primera biblioteca d’Osona en oferir servei d’autopréstec.

El 10 d’abril de 2018 l’Ajuntament de Manlleu va dedicar la sala polivalent de la Biblioteca als impressors manlleuencs Antoni i Joan Contijoch, passant a anomenar-se Espai Contijoch. Antoni Contijoch (1902-1970) va fundar la impremta Tipografia Manlleuenca l’any 1919 –l’any 1936 es passaria a dir Gràfiques Manlleu- amb només 16 anys i el suport del seu pare, Josep Contijoch. Al llarg de la seva trajectòria va exercir, també, de periodista a diferents diaris i publicacions i va ser Jutge de Pau. Joan Contijoch (1946-1917), va continuar l’empresa del seu pare a la impremta Gràfiques Manlleu i, amb el pas dels anys, va anar expandint l’empresa. Va tenir diversos càrrecs a Caixa Manlleu i a Unnim i, de fet, gràcies al seu càrrec a la Fundació Antiga Caixa Manlleu va facilitar el trasllat de la Biblioteca de Manlleu a la seu de l’Antiga Caixa Manlleu.

La tradició bibliotecària de Manlleu ja ve de molt més enrere, tal i com explica Àlex Roca a Les Biblioteques de Manlleu en el temps , text de la conferència que va fer amb motiu dels 50 anys de la Biblioteca Mossèn Blancafort.


DADES ESTADÍSTIQUES

La Biblioteca planifica estratègies i registra el treball ja realitzat en documents de gestió com plans d’acció, memòries, resums de dades estadístiques, etc. Aquests documents, juntament amb els diaris antics que les bibliotecàries feien dels dos espais, estan oberts a la consulta pública.

En aquest apartat s’hi poden consultar els documents d’edició més recent.