Formació d’usuaris

Consisteix en l’organització d’activitats formatives que permeten aprofundir en el coneixement dels serveis i dels recursos de la biblioteca.  Aquest servei s’ofereix a adults i infants: en aquest darrer cas cal consultar l’apartat Serveis a les escoles.

Es fan programes a mida dels grups que ho requereixin. En qualsevol moment un usuari pot sol·licitar rebre informació detallada sobre com utilitzar el catàleg, els serveis de la Biblioteca, etc.

Amb el suport de