Biblioteca digital Fedàncius

En aquest espai s’hi apleguen diversos documents digitals d’àmbit local esdevenint, així, una biblioteca virtual de Manlleu. Aquests documents es poden visualitzar a text complet.

L’hem anomenat Fedàncius en homenatge al veguer que signa el document d’acta de consagració i dotalia de l’església de Santa Maria de Manlleu el 8 de novembre de l’any 906 com a reedificador de l’edifici i instaurador del terme de Manlleu. Juntament amb la seva mare Bella, a més de diverses propietats seves, donen “un llibre, un antifonari, un missal, un leccionari i un passionari” que esdevenen els primers documents que formen la primera biblioteca de Manlleu.

Què es pot trobar al Fedàncius?

Fons Fotogràfic Carles Molist

Amb el suport de