Suport a la formació i l’autoprenentatge

Actualment és important el reciclatge constant de les nostres competències per assolir un major desenvolupament personal, social i laboral. La Biblioteca facilita l’autoaprenentatge de coneixements(idiomes, ofimàtica, bricolatge, cuina, etc) i la formació continuada a partir dels documents especialitzats en cada àmbit.

L’equip de professionals de la Biblioteca orienta les persones a trobar els materials que li són més adients en cada etapa i per a cada necessitat formativa.

Amb el suport de