Skip to main content
CATÀLEG

TRÀMITS EN LÍNIA

Els usuaris que disposin de carnet tenen la possibilitat de realitzar diverses gestions en línia. Només cal entrar a ”El meu compte” de l’Espai Personal, introduir el número que consta al carnet (sota el codi de barres) i el PIN (per defecte és la data de naixement amb format ddmmaaaa)

Llista de tràmits que es poden fer:
  • Activar l’historial de préstec, fer llistes de documents, etc.: si es vol tenir constància de tots els llibres que s’han demanat a la biblioteca cal prémer el botó d’activació de préstec.  No actua de forma retrospectiva: inicia l’activitat en el moment de l’activació. Des de l’espai personal també es poden guardar cerques que es fan al catàleg Aladí i imprimir-les o enviar-les per correu electrònic: cal fer-ho amb el botó de Guardar a una llista després de fer la cerca.
  • Renovació dels documents que es tenen en préstec: es poden renovar els préstecs sempre que estiguin encara dins del termini (un dia abans del venciment) i que no hi hagi cap persona que hagi reservat el document. Davant del dubte, cal trucar sempre a la Biblioteca.
  • Gestió de les dades personals d’usuari (modificació i rectificació de l’adreça, telèfon, correu electrònic, etc.)
  • Reserva de documents: només es poden reservar des de casa els documents que estiguin prestats. Els exemplars disponibles s’han de reservar telefònicament.
  • Reserva d’ordinadors: es pot consultar la disponibilitat d’ordinadors del servei Internet i + de la Biblioteca i reservar l’hora desitjada (una o diverses sessions).
  • Modificar o generar un nou PIN: si es vol canviar el codi del PIN cal identificar-se amb el número del carnet i triar l’opció necessària.
  • Sol·licitar el carnet: si encara no es disposa de carnet et pot iniciar el tràmit de fer-lo i passar per la Biblioteca posteriorment a buscar-lo.
  • Proposar  la compra d’un document: si després d’haver consultat el catàleg Aladí no es troba un llibre que es busca es pot demanar a la Biblioteca que valori la possibilitat d’adquirir-lo. Amb aquesta finalitat cal omplir el formulari i donar el correu electrònic de contacte.
  • Accedir a bases de dades electròniques d’ús exclusiu per als usuaris: entrant a l’Espai Personal es poden consultar bases de dades de salut, coneixements generals, administració d’empreses, revistes en català, etc. Trobareu la llista completa dels enllaços a la secció Accés directe.