Skip to main content
CATÀLEG

EL CARNET

La Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA és d’accés lliure. Per entrar i consultar documents no cal tenir carnet, però si es volen fer servir els serveis de la biblioteca (préstec, Internet, etc.) cal sol·licitar al personal l’alta com a usuari de la biblioteca.

Què cal portar per fer el carnet presencialment a la Biblioteca:

  • Carnet d’identitat oficial (DNI, passaport, carnet de conduir, etc.). 
  • Els menors de 14 anys han de venir acompanyats en persona del pare, mare o tutor/a, que haurà de signar la corresponent autorització, i que també haurà de portar el carnet d’identitat.
  • Els menors de 16 anys és preferible que portin una fotografia de carnet. En la resta de casos no cal.

El carnet es pot sol·licitar també a través d’Internet: s’obté un carnet temporal que permet fer ús dels serveis en línia que requereixen validació (préstec de llibres electrònics de la plataforma eBiblio Catalunya, descàrrega d’audiollibres en mp3, consulta de bases de dades electròniques i l’espai El meu compte). Els menors de 14 anys no poden sol·licitar aquest carnet temporal. Caldrà anar a recollir el carnet definitiu a la biblioteca i presentar el carnet d’identitat oficial.

Durant el període excepcional del tancament de totes les biblioteques públiques del país per la crisi de la COVID-19, el carnet temporal funcionarà fins que es pugui tornar a reobrir la biblioteca.

Tenir el carnet de la biblioteca té avantatges: descomptes a llibreries, teatres, museus, etc. Consulta al web totes les opcions.

El carnet de la biblioteca pot ser requerit pel personal de la Biblioteca per a l’ús dels serveis de la biblioteca tal i com s’indica a la normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats 

NORMATIVA

Tota la normativa relacionada amb l’obtenció i ús del carnet és al web del  Butlletí Oficial de la Província (BOP)

La Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA també es regeix per les normes bàsiques descrites a l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana aprovades per l’Ajuntament de Manlleu i en la seva posterior modificació.