Difusió cultural

Servei consistent en l’organització d’activitats orientades a potenciar l’ús de la biblioteca i a fomentar l’interès per la lectura i la cultura en els adults i els infants (hora del conte, clubs de lectura, presentació de llibres, conferències literàries d’autors, conferències de temes d’actualitat, exposicions sobre autors, il·lustradors, etc.).

La Biblioteca funciona de manera coordinada amb el teixit associatiu i amb els agents socioculturals del municipi. Aquest servei s’entén també fora del recinte físic de la biblioteca, amb activitats externes com l’Intercanvi de llibres als barris, el Club de lectura fàcil a l’Hospital de Dia de l’Hospital Sant Jaume, etc.

Consulteu l’agenda i la descripció d’activitats que s’organitzen a l’apartat Activitats.

Amb el suport de