Skip to main content
CATÀLEG
17 octubre 2014

Va néixer el 1910, a Manlleu.


Va ser un dels fundadors del periòdic Manlleu (I època) i va col.laborar, entre d’altres publicacions. a les revistes locals  El Record, Nostra Dansa, Comarca i Manlleu-Publicació. Per signar els seus articles utilitzava el pseudònim Casteltel.


Va ser també membre del grup literari Lletres Amicals.


Va morir a Manlleu el 1991.
LLIBRES PUBLICATS


(1931) Agrupació Sardanista Manlleuenca : programa de les ballades, maig de 1931. Manlleu: Imp. Ibàñez, 8 pp.


(1931) Poemes i cançons. Manlleu: Tip. Manlleuenca, 102 pp.


(1957) El Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Manlleu ( en col.laboració). Manlleu: Gràf. Manlleu, 152 pp.


(1974) Himne a l’arbre fruiter dels manlleuencs. En : Festa de l’arbre fruiter. Manlleu: Ajuntament de Manlleu, p.5