Skip to main content
CATÀLEG
17 octubre 2015

És llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona (2005), i diploma d’Estudis Avançats (DEA) per la Universitat de Barcelona (2007).


El seu camp de recerca és “Sociabilitat cultural, història local” . El darrer tema investigat ha estat ‘El Cercle Literari de Vic. Les elits en la transformació moderna dels espais locals (1860-1902)’. 


Actualment és doctorand i prepara la tesi  : Vic. Política i cultura, 1860-1936′, (investigació en curs). 


Ha publicat diversos articles a les revistes  Ausa, Cercles revista d’història cultural, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, Plecs d’història local,entre d’altres.  

LLIBRES PUBLICATS


(2015) Societat i sociabilitat: el Cercle Literari i els inicis de l’associacionisme recreatiu, cultural i polític a Vic(1848-1902). Catarroja, Barcelona: Afers, 266 pp. 
PARTS DE LLIBRES : CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS …


(2006) ‘El món cívic i associatiu. L’eclosió de la societat en un context de llibertats democràtiques’ (amb Carles Santacana), En:  La Guerra Civil a Catalunya 1936-1939, volum 5, Els papers de Salamanca, Barcelona, Edicions 62, 2006, pp. 66-78.


(2009)  ‘La identitat en temps de crisi. La ciutat de Vic a mitjan segle XIX’, En :  Jordi Casassas (coord.). Les identitats a la Catalunya contemporània, Galerada, Cabrera de Mar,  pp. 459-477.