CATÀLEG

Informació local

La biblioteca pública ofereix, amb recursos propis i externs, informació sobre la localitat i de la localitat. És la veritable especialització de la biblioteca. La informació s’ofereix mitjançant:

  • Documentació de la col·lecció local: llibres, cartells, música, dossiers temàtics, etc.
  • Bases de dades externes i pròpies
  • Col·laboració en matèria d’informació amb altres serveis.
  • Edició de material de contingut local i/o d’interès específic.
  • Organització d’activitats de difusió com conferències, exposicions, etc.

Horaris

  • Horari d'hivern (del 15 de setembre al 14 de juny)

  • Matins

  • Dimarts, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h

  • Tarda

  • De dilluns a divendres, de 15.30 a 20 h

Amb el suport de