Skip to main content
CATÀLEG

Informació local

La biblioteca pública ofereix, amb recursos propis i externs, informació sobre la localitat i de la localitat. És la veritable especialització de la biblioteca. La informació s’ofereix mitjançant:

  • Documentació de la col·lecció local: llibres, cartells, música, dossiers temàtics, etc.
  • Bases de dades externes i pròpies
  • Col·laboració en matèria d’informació amb altres serveis.
  • Edició de material de contingut local i/o d’interès específic.
  • Organització d’activitats de difusió com conferències, exposicions, etc.