Skip to main content
CATÀLEG

Missió

La biblioteca pública de Manlleu és el centre local d’informació que facilita l’accés a tot tipus de coneixement i informació. Fomenta i estimula l’aprenentatge al llarg de la vida i el gust per la lectura, i esdevé punt de trobada de les diverses cultures de la població. La Biblioteca ofereix serveis tradicionals i virtuals. Facilita l’accés a la lectura a tothom que ho desitgi. Té especial cura de la producció dels autors locals i de la conservació i difusió de la memòria històrica de la vila.

La Biblioteca té com a marc de referència pel que fa als seus objectius el Manifest de la IFLA / Unesco sobre la Biblioteca pública (1994).