Skip to main content
CATÀLEG

SURINYACH PLA, Miquel(Manlleu-1948 – )

31 octubre 2014

Va néixer a Manlleu el 1948.

És arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Màster en gestió urbanística per la Universitat Politècnica de Catalunya.
És membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanístics.

Ha estat assessor i secretari del Patronat de la Ciutat Antiga de Vic i assessor i vocal del Patronat del Centre Històric de Centelles.

Entre 1985 i 1992 va ocupar el càrrec d’arquitecte municipal de Vic.

Ha realitzat nombrosos treballs en els camps de l’arquitectura i l’urbanisme. En destaquen els plans dels centres històrics de Vic i Centelles, el planejament de Lluçà i el Pla Especial del Ter a Manlleu.

Ha impartit diversos cursos i conferències sobre arquitectura, urbanisme i estructura del territori.

LLIBRES PUBLICATS


(1979) Inventari. Catàleg del patrimoni arquitectònic de Manlleu.(en col.laboració). Manlleu : Ajuntament de Manlleu, 150 pp. (Exemplar inèdit)

(1985) Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, Sant Hipòlit, Masies de Voltregà, Roda de Ter i Masies de Roda 1984 (en col·laboració). Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Publiques, 229 pp.

(1985) Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles. Pla especial d’arquitectura en les façanes de part de les Rambles. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 444 pp.

(1987) La industrialització a Manlleu. Energia hidràulica , creixement urbà, treballadors i fabricants 1760-1931. (en col·laboració) Manlleu : Museu de Manlleu, 98 pp.

(1988) Processos urbanístics a Catalunya i Rosselló-Llenguadoc (en col·laboració). Girona : Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 205 pp

(1990) Manlleu, aproximació a la història, l’entorn, l’economia i l’estructura territorial (en col·laboració). Vic : Eumo, 203 pp.

(1990) Pla especial de millora del centre històric de Vic. Zona del Seminari Vell. Vic : Ajuntament de Vic, 43 pp.

(1991) Manlleu. Mapa físic del terme municipal. 1991. Manlleu : Ajuntament de Manlleu, 1 plànol, 96 x 68 cm. [document cartrogràfic]

(1991) Manlleu. Estructura territorial del terme municipal. 1991. Manlleu : Ajuntament de Manlleu,1 plànol, 98 x 68 cm [document cartrogràfic]

(1994) La protecció del Centre Històric de Centelles. Centelles : Ajuntament de Centelles, 116 ff.

(1995) Mapa de la vila de Manlleu i del seu terme municipal. Abril de 1995 ( En col·laboració). Manlleu : Gràfiques Manlleu, 1 full despleglable

(DL 1996) Manlleu, el Ter i el canal industrial (en col·laboració). Manlleu : Museu de Manlleu, 166 pp.
PARTS DE LLIBRES: CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS,…

(1985) “Centre històric de Vic i el Patrimoni arquitectònic”. En : Vic. Mercat del Ram. Vic : Ajuntament de Vic. Patronat Municipal del Mercat del Ram, pp. 85 – 75

(1986) “La intervenció arquitectònico-arqueològica de Dalt Vila”. En : Testimonis materials de la història de Manlleu. Manlleu : Museu de Manlleu, pp. 35-46

(1996) “Notes sobre els canals de Catalunya”. (En col·laboració). En : Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Manlleu : Museu de Manlleu, 164 pp.

(1996) “Notes sobre el Ter i les comunicacions”. En : Manlleu, el Ter i el Canal Industrial. Manlleu : Museu de Manlleu, 164 pp.

(1998) “Les ciutats d’Osona”. En: Congrés de Cultura d’Osona, 1996-1997. Barcelona : Generalitat de Catalunya, pp. 135-137.

(2013) “Joan Riera i Rius: promotor de cases autèntiques” En:   Joan Riera i Rius, vigatà il·lustre : Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic, 7 de febrer de 2013 ; Oriol Casellas… [et al.Vic : Ajuntament de Vic, 54 p.