Skip to main content
CATÀLEG
16 març 2021

Diplomada i Mestra en Educació Primària  (1996-1999) i en Educació Fisica , ambdues per l’Universitat de Vic (2002-2005).  Certificat Master-Instructora en Ritmos Latinos i en tot tipus d’activitats dirigides.

Ha fet diversos cursos a través del Departament d’Educació, entre els que destaca el curs d’Animació  a la Lectura:narració i dramatització (Novembre 2006).

Treballa en l’àmbit educatiu i en centres d’educació fisica des de l’any 1996.

Col.labora amb l’Institut Català de la Dona.

LLIBRES PUBLICATS

(2013) Diario de una mujer maltratada. Barcelona: Editorial La Plana, 171. (Publicat amb el pseudònim de Nadia)