Skip to main content
CATÀLEG
4 juny 2013

Nascut a Manlleu l’1 de maig de 1973.

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. Cursa el Doctorat Interuniversitari en Història Econòmica a la UB i a la UAB. Obté la D.E.A. el juny de l’any 2001 amb una recerca titulada: “Desenvolupament ramader porquí i producció càrnia: Una aproximació a les evolucions del sector a Espanya durant el segle XIX i principis del XX”.


Va col•laborar en tasques de recerca i docència al Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona des de 1997 fins al 2001 en qualitat de becari. Fou professor d’Economia a l’Institució Cultural del CIC a Barcelona des de l’any 2001 fins el 2005.


Ha participat en grups de recerca a la Universitat de Barcelona (1999-2001) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (2005-2009).


Actualment i des de l’any 2005 treballa al gabinet d’estudis del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, òrgan consultiu i d’assessorament del govern adscrit al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.


També és professor ajudant de l’Escola Elisava, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix en col•laboració l’assignatura d’Economia.

LLIBRES PUBLICATS

(2005) Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2004( en col.laboració) . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 568 pp.

(2006) Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2005 (en col.laboració). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 575 pp.

(2007) Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2006 (en col.laboració) . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 918 pp.

(2007) La situació dels treballadors autònoms a Catalunya (en col.laboració) Barcelona : Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 145 pp.

(2008) Immigració i mercat de treball a Catalunya(en col.laboracio) . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 144 pp.

(2008) Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007 (en col.laboració). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 768 pp.

(2008) Competitivitat de l’economia catalana. 2000-2006 (en col.laboració) Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 72 pp.

(2008) L’Agrupació Esportiva Ocellaire de Manlleu (1858-2008) : 150 anys d’associacionisme, cants i concursos. (en col.laboració amb Agustí Danés). Manlleu: Ajuntament de Manlleu, 126 pp.


(2009) Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008(en col.laboració ) . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 820 pp.

PARTS DE LLIBRE: CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS…

(2001) VVAA “Els inicis de la indústria càrnia a la Plana de Vic”, Llibre Homenatge al Dr. Jordi Nadal i Oller, Universitat de Barcelona, Departament d’Història i Institucions Econòmiques, Barcelona

CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS


(2002) “La ganaderia porcina en España antes de la Guerra Civil, una aproximación a la evolución del sector”, Document presentat al X Congrés de Història Agrària, Sitges.