Skip to main content
CATÀLEG
10 octubre 2014

Va néixer a Manlleu l’any 1826. Va estudiar al Seminari de Vic.

L’any 1854 va ser ordenat sacerdot. Va ser catedràtic al Seminari Diocesà, director de col·legis, a l’Escorial i a Madrid, i rector del Seminari de Còrdova.

L’any 1881 fou investit bisbe de Sogorb (País Valencià). Allà hi va fundar el Col·legi de Sant Josep per a seminaristes pobres, el Convent de Franciscans, diversos centres d’ensenyament, associacions de pietat i la Caixa d’Estalvis de Sogorb.

Va ser també un dels impulsors del naixement de la Caixa d’Estalvis de Manlleu.

Va morir a Sogorb el 1899.

LLIBRES PUBLICATS
(1860) Testimoni sobre’l Papat. Vich : Barjau-Anglada, 1860
(1860) Conveniencia del poder temporal del papa. Vich: Imprenta de Anglada, 1860

(1860) Vida del apóstata y heresiarca Lutero. Vic : Barjau-Anglada, 16 pp.

(1860) Exposición sobre la cuestión de Roma. Vich : Imp. J. Valls, 16 pp.

(1860 o 1861) Modo y facilitat de confessarse. Vich : Barjau-Anglada, (existeix una traducció castellana de 1862)

(1861) Conveniencia del poder temporal del Papa. Vich : Barjau-Anglada, 24 pp.

(1861) Conversa sobre la existència del Purgatori. Vic : Imp. de Anglada, 16 pp.

(1861) Plants de la llengua catalana. Vich : Imp. Lluís Barjau, 48 pp. (altra ed. a Barcelona el 1917).

(1862) Assistència als malalts o Guia pràctica y sensilla dels que s’dedican a cuydarlos y ajudarlos a bé morir. Vich : Imp. y Llibreria de Lluís Barjau, 283 pp.

(1862) Conversa sobre la institució i necessitat de la confessió. Vich : Ll. Barjau, 16 pp.

(1862) El ferro-carril. Discurso que en la sesión celebrada por el Círculo Literario de Vich el dia 2 de febrero de 1862 leyó el socio D. Fco. de Asís Aguilar, presbítero. Vich : Imp. L. Anglada, 19 pp.

(1863) Discurs sobre la restauració del monastir de Ripoll. Vich : Círcol Literari.

(1863) Desgracias de Vich. Breve historia de las que causó la avenida del Méder en la madrugada del dia 8 de octubre de 1863 (en col·laboració). Vich : Imp. Soler, 143 pp.[facsímil reeditat.-  Vic : Diari de Vic, 2006,  113 pp .]

(1869) De qué sirven las monjas. Madrid : [s.n.] , (altres ed. de 1903 i 1927)

(1871) Vida del Excmo. e Iltmo. D. Antonio María Claret. Madrid : Imp. P. Conesa, 428 pp. (altres ed. de 1872 i 1877)

(1872) El monaguillo instruido. Madrid : Conesa, 1872 (existeixen diverses ed.)

(1873) Libertad eclesiástica en la censura e impresión de los libros de rezo. Madrid: Imp.Nicolás González, 56 pp.

(1873) El hombre ¿es hijo del mono? Madrid : Imp. Pérez Dubrull, 32 pp.

(1874) Compendio de Historia Eclesiástica general. Madrid : Imp. de Pascual Conesa, 2 v. (altres ed. de 1877, 1887, 1993, 1998, 1907)

(1875) El pase regio, cuestión histórica y cuestión moral. Madrid : [s.n.] , 92 pp.

(1877) Noticia histórica sobre la unidad católica y la libertad de cultos en España. Madrid : [s.n.].

(1878) Discurso en el Seminario Conciliar de Córdoba. Córdoba : Imp. del Diario.

(1880) Errores históricos. Tomo 1. Córdoba : Imp. El Diario, 556 pp.

(1880) Quinario en honor de Santo Tomás de Aquino. Córdoba : Imp. La Actividad, 48 pp.

(1882) Constituciones del seminario de Segorbe. Segorbe : [s.n.].

(1883) Episcologium Segobricense ad Ilmo. et Doctissimo Segobricense Episcopo D.D. Joanne Bpta. Perez compositum et ordinatum. Nunc vero ab ejus Episcopatu succesore Francisco de Asis Aguilar in lucem proditum Ilmo. Segobricensi Capitulo et amicis voluntatis obsequium. Segobricae : Typis F. Romani y Suay, 156 pp.

(1886) Cartas pastorales sobre la Iglesia Católica. Segorbe : Imp. F. Romaní y Suay.

(1890) Noticias de Segorbe y su obispado La Porciúncula. Madrid : Imp. Conesa, [s.a.]

(1911) Constituciones del seminario de la Santísima Trinidad y San Pedro de Segorbe. Segorbe: Imp. Suay, 45 pp.


LLIBRES SOBRE L’AUTOR

(2000) Aguilar i Manlleu: commemoració del centenari de la mort del bisbe Francesc d’Assís Aguilar i Serrat: 1826 – 1899 [Cicle de conferències d’autors varis]. Manlleu : Ajuntament de Manlleu, 54 pp.

(2000) Aguilar i Manlleu: commemoració del centenari de la mort del bisbe Francesc d’Assís Aguilar i Serrat: 1826 – 1899. Autor: Miquel Àngel Fumanal. Videocasset (VHS) 13 min. Manlleu : Ajuntament de Manlleu, 2000.

(2013) Un Cruzado contra el liberalismo : Aguilar y Serrat (Manlleu 1826-Segorbe 1899), Obispo de Segorbe. Autor: Francisco José Guerrero Carot. Segorbe : Ayuntamiento de Sergorbe. Concejalía de Cultura, 569 p. : il. ; 24 cm + 1 DVD.