Skip to main content
CATÀLEG

Memòria i estadístiques

La Biblioteca planifica estratègies i registra el treball ja realitzat en documents de gestió com plans d’acció, memòries, resums de dades estadístiques, etc. Aquests documents, juntament amb els diaris antics que les bibliotecàries feien dels dos espais, estan oberts a la consulta pública.

En aquest apartat s’hi poden consultar els documents d’edició més recent.