Skip to main content
CATÀLEG

VILARÓ REDORTA, Jaume

31 octubre 2014

Va néixer a Manlleu el 16 de juny de 1806. Va fer la carrerra eclesiàstica al Seminari de Vic.


Ordenat sacerdot, va cursar estudis superiors com a beneficiat de la Parròquia de Santa Maria de Manlleu. L’any 1851, exercia de catedràtic a la Universitat de Cervera i, el mateix any, va ser nomenat canonge magistral de la Catedral de Sevilla.


Va ocupar aquest càrrec fins a la seva mort, que es produí a la capital andalusa.
LLIBRES


( ? ) Catecismo de la doctrina cristiana.


(1852) Trompeta de Ezequiel, o sia Convit a Penitència que en forma de una cansó sagrada y pastoril y baix los auspicis de S.E.I. lo Sr. Bisbe de Barcelona, Dr. D. Joseph Domingo Costa y Borràs donà a llum lo Iltre. Sr. Dr. D. Jaume Vilaró. Barcelona : Estampa dels H. de la V. Pla, 1852, 111 pp.


(1882) Angelicus Doctor Divus Thomas adversus quosdam pseudocriticos. Vic : Ign. Valls, 1882, 15 pp.