Skip to main content
CATÀLEG

TORT BARDOLET, Antoni (Manlleu, 1958 – )

27 febrer 2020


Va néixer a Manlleu el 1958. És Doctor en Ciències de
l’Educació i Catedràtic d’Universitat.

Des de 1981 viu a Vic. És professor a la Universitat de
Vic-UCC en la que ha estat Director de l’Escola de Mestres (1990-1997) i Degà
de la Facultat d’Educació (1997-2002). Actualment és el Director de l’Escola de
Doctorat i coordinador del GREUV (Grup de Recerca Educativa de la Universitat
de Vic), que duu a terme investigacions en temàtiques com processos
d’escolarització i territori, interculturalitat i educació, professionalitat
docent, cultura i educació, etc. Recerques realitzades per encàrrec
d’institucions públiques i privades. Abans d’esdevenir professor universitari va
treballar en l’ensenyament primari, en l’assessorament psicopedagògic i en
l’àmbit de l’animació sociocultural.

Ha estat professor de diversos cursos, postgraus i doctorats
de les universitats catalanes i ha impartir més d’un centenar de conferències i
xerrades. Ha estat guardonat amb el Premi Extraordinari de Doctorat de la
Universitat de Barcelona (UB) i el “XVIII Premi Pallach” de
Pedagogia. Dirigeix la col·lecció “Textos Pedagògics” que publica les
grans obres de la pedagogia de tots els temps en llengua catalana.


LLIBRES PUBLICATS  (selecció)

(1987) Els
grans autors i l’escola
. Vic: Ed. EUMO,420 pp. Col·lecció
“Interseccions” nº 5. Coautor.     

(1997) Opinions públiques sobre
l’educació
 .Barcelona: Ed. CEAC, 247 pp. XVIII Premi “Josep
Pallach”. Col. “Escola catalana”. 

(2000) Identitat múltiple i pràctiques interculturals. Florència:
IRRSAE Toscana/Comissió Europea. Compta amb una edició en francès i una altra
en italià. Coautor.

(2000) Aprendendo
com as inovaçoes nas escolas.
 
Porto Alegre (Brasil): ARTMED Editora. Coautor.

(2001) Miscel·lània
Segimon Serrallonga
, Vic: EUMO. Coeditor.

(2002) Magribins
a les aules. El model de Vic a debat. 
Vic: EUMO. Col.
“Interseccions”, nº 28. Coautor

(2005) Magrebíes en las
aulas. Muncipio, escuela e inmigración: un caso a debate. Barcelona: Editorial
Octaedro. Coautor.
 
(2006) La educación y su representación en los medios. Madrid:
Morata, Coautor.

(2007) Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: EUMO editorial. Coeditor.


(2008) L’educació catalana a la premsa.
Barcelona: Fundació Bofill. 
Col. Informes Breus. Coautor.

(2009) Mestres i
Pedagogues
. Vic: Serveis de Publicacions de la Universitat de Vic. Coautor.

(2011) Famílies,
escola i èxit. Millorar vincles per millorar els resultats.
 Barcelona:
Fundació Jaume Bofill. Coautor

(2014) Millors
vincles, millors resultats? La relació entre docents i famílies per a l’èxit
acadèmic de tot l’alumnat. Resultats, aprenentatges i propostes de la
investigació-acció «Escoles, famílies i èxit acadèmic».
 Barcelona:
Fundació Bofill.  Coautor.

(2015) Osona
Debats. L’educació a la comarca d’Osona.
 Manlleu: Fundació Antiga
Caixa Manlleu. Editor i coautor.

(2016) La
gobernanza escolar democrática.
 Madrid: Morata. Coeditor i Coautor.(2017) Escola, famílies i comunitat, La perspectiva imprescindible per educar avui.Barcelona: OCtaedro. Coautor


(2017) Escuela, familias y comunidad. La perspectiva imprescindible para educar hoy. Barcelona: Octaedro, Coautor


(2017)Escola, famílies i comunitat : la perspectiva imprescindible per educar avui . Barcelona: Octaedro, 134 pp.
(2018) L’educació
en vers. Cent poemes sobre ensenyar i aprendre.
 Vic: EUMO. Compilador.PRÒLEGS O ESTUDIS INTRODUCTORIS (selecció)

(1989)”Pròleg” a: Postman, La desaparició de la infantesa
Vic: EUMO. Col.
“Interseccions”, nº 12. 

(1992) “Comentaris al voltant de la implantació de la Reforma”. En:
AAVV., Cròniques de la Reforma. Vic: EUMO editorial/Crònica
d’Ensenyament. Col. Documents, nº 18. 

(1993) “Educadores d’escola-bressol: Una renovada professionalitat” .
En : Bernal, M., (ed.) Aportacions a la formació dels educadors de
llars d’infants
. Vic: EUMO. 

(1994)”Pròleg” a: Sala, Jacint, Filferros de llum. Barcelona: Ed.
Columna.

(1994) ”Pròleg” a: Carbonell,  Jaume, L’escola entre la utopia i
la realitat. Deu lliçons de sociologia de l’educació
. Vic: EUMO. Col.
Interseccions, nº 19.

(1999) “Korczak o el compromís amb l’infant”. 
En: Korczac, J., : Com
estimar l’infant
. Vic: EUMO. 
Col. Textos Pedagògics, nº 40. 

(2007) “Actuar para formarse, formarse para actuar”, En : Carrillo, I;
Carbonell, J. Formación y cooperación. Una experiencia de prácticas de
educación en Centroamérica
. Barcelona: Octaedro.

(2007) “Baden-Powell i el naixement de l’escoltisme”, En: Baden-Powell,
R., Escoltisme per a nois. Vic: EUMO editorial. Col. Textos
Pedagògics, 46. 

(2009)”Pròleg” a: Carbonell, J.; Serra, A., La vida escolar en un curs.
Coses que no sempre s’expliquen
. Barcelona: Ed. Graó.


CAPITOLS DE LLIBRES (selecció)

(1999) “Ellen Key i l’infant del nou segle”.  En: Heras,
P.; Vilanou, C. (Eds.), Pedagogia amb veu de dones. Barcelona:
Servei de Publicacions de la UB.

(1999) “La
formazione iniziale dei docenti e l’educazione interculturale”. En:
Ianni,  G., (ed.) Educare nella differenza. Paradigmi, scelte e
strategie in mutamen
to. Firenze: Commissione Comunità Europea; IRRSAE
Toscana; Ministero Pubblica Istruzione.


(2000) “A. S. Neill. Summerhill. Corazones no sólo cabezas”. En: Pedagogías
del siglo XX.
 Barcelona: Ed. Praxis.

(2000) “Vers une scolarité renouvelle”. En: Ianni, G.,
Scaglioso, C,; Sensi, D. Identités multiples et pratiques interculturelles
Firenze: IRRSAE Toscana.

(2001) “Ivan Illich: la desescolarización o la educación sin
escuelas”. En: Trilla,  J., (coord.): El legado
pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI.
 Barcelona:
Graó. 

(2003) “Alumnes. Cent anys d’escola, milers d’escolaritats”. En: AAVV., Un
segle d’escola a Barcelona
. Acció municipal i popular. 1.900-2.003.
Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona/ Ed. Octaedro. 

(2004) “Elements de reflexió sobre immigració, escolarització i municipi.
Acotacions al procés de fusió d’escoles a Vic”. En 
: Besalú, X; Climent, T.
(coords.) Construint identitats. Espais i processos de socialització
dels joves d’origen immigrat
. Barcelona: Ed. Mediterrània/Fundació
Bofill. 

(2005) “La mestra ‘rondallera’. Maria Antònia Canals i la formació dels
mestres”. En: Alsina, Àngel, Soler, Joan, Antònia Canals. 
El compromís amb la renovació de
l’escola
 Vic: EUMO
editorial. 

(2006) “Mestres”. En: Godayol, P. (ed.), Catalanes del
XX
Vic: EUMO editorial.

(2007) “La raó educativa. Ricard Torrents i la pedagogia.” En: CODINA, F.;
PINYOL, R.; TORT, A., TUNEU, M., (2007). Miscel·lània Ricard Torrents.
Vic: EUMO editorial.


(2007)
“El dret de l’infant a l’educació: un deure adult”. En
: Codina, F; Pinyol, R,
Tort, A. Tuneu, M. (2007). 
Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: EUMO editorial. 

(2007) 
“Educazione, cultura e opinione publica.” In Scaglioso, C. (eds.), 
Per una paideia del terzo
millennio. Vol. III – Scienze pedagogiche e società. 
Pàg. 240-248. Roma: Armando
Editore. Collana: I problemi dell’educazione.

(2007) “Els drets dels infants, avui: llums i ombres”. Dins: AAVV., Drets
i responsabilitats d’infants i joves
. Barcelona: Rosa Sensat, 2007. 

(2009) “Escola i comunitat intercultural:
estratègies de treball comunitari a Vic i a Hostalets de Balenyà” En
AAVV., Recerca i immigració II. Barcelona:
Secretaria per a la Immigració. Col·lecció Ciutadania i immigració, núm. 4.

(2010)
“Escolarización, Inmigración y territorio. Algunas reflexiones” En: García
Castaño, F. J., Carrasco, Pons, S. (2010), Población inmigrante y
escuela. Conocimientos y saberes de investigación. 
Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana. Madrid: IFIIE-CREADE.

(2010) “L’aliança de les mestres. Apunts
sobre la renovació pedagògica en la formació inicial del professorat” En: AAVV, 
Doctes, doctores i catedràtiques. Cent anys d’accés lliure de la
dona a la universita
t. Barcelona: Comissió Dona i Ciència del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC. Generalitat de Catalunya.

(2012)
“Entrevista a Pilar Benejam”. En: Godayol, P. (ed.), 
Converses amb catalanes d’avui. Vic: Eumo editorial.

(2012) “La infancia
en la escuela”. En: Freire, H. (coord.). Infancia y adolescencia.
Barcelona: Wolters Kluwer. Biblioteca básica del
profesorado.

(2012) “L’avaluació dels
espais de benvinguda educativa a Vic i Reus: implicacions per a l’acollida”.
En: Garcia, Magda (coord.) Recerca i Immigració IV. Catalunya.
Departament de Benestar Social i Família. Col. Ciutadania i Immigració, 8.

(2013) “La innovació
pedagògica com a força d’atracció. A propòsit de les “magnet schools””. En:
Tarabini, A. (coord.), Les escoles magnet. Una aposta per
l’excel·lència i l’equitat. Barcelona: Fundació Bofill. Col. Informes Breus,
núm. 38.

(2013). “L’escola Riera
de Ribes (Sant Pere de Ribes)”. 
Dins: Martínez,
M.; Badia, J.; Jolonch, A. (coords.). Lideratge per a l’aprenentatge.
Estudis de cas a Catalunya. 
Barcelona: Editorial Mediterrània. Col.
Polítiques, núm. 81.

(2014) “Les imatges en
la historia de l’educació”.  Dins: Collelldemont, E., (coord.) Investigar
la història de l’educació amb imatges,
 Vic: Eumogràfic-MUVIP, 2014.
ISBN: 978-84-943286-1-9; DL: B-26592-2014

(2015) “Pepita
Casanellas i Escofet (1922-2007): educació, catolicisme i compromís social.”
En: Soler Mata, J. Vint mestres i pedagogues catalanes del segle XX. Un
segle de renovació pedagògica a Catalunya.
 Barcelona: Rosa Sensat.(2017) “Els canvis pedagògics en el cinquentenari d’una escola. Cinc apunts i una nota final”. En: AAVV. Andersen. 50 anys fent escola. Vic: Ed. Escola Andersen. DL: pp. 14-19