Skip to main content
CATÀLEG
7 juny 2023

No es tenen referències de la seva vida.


LLIBRES PUBLICATS

(1888) Nuestra Señora de Manlleu. Vich: Imp. Anglada.