Skip to main content
CATÀLEG
27 octubre 2014

Va néixer al mas Poquí de Sant Esteve de Vila-setrú, a Manlleu, al segon quart del segle XVII (es desconeix la data del seu naixement).

Va estudiar al Seminari de Vic i, en acabar, va ser nomenat rector a Vacarisses (el Vallès Occidental).


L’any 1684 va obtenir la canongia de penitencier de la Catedral de Vic. Es va dedicar a la predicació i va escriure i publicar els seus sermons. L’any 1699 va fundar una Causa Pia per als estudiants.


Va morir el 1718.

LLIBRES PUBLICATS

(1690) Sermón en la… fiesta que el Cabildo de Vique… implorando los auxilios de… del casamiento de… Carlos Segundo con… María Ana. Barcelona : Rafael Figueró, 32 pp.

(1692) Gleba de discursos, en excelencias de la Gleba de Oro María, baxo la invocación de la Gleba. Barcelona : Josep Llopis.

(1695) Oración panegyrica en obsequio de María Sma. N. S. de los Dolores… consagró su Congregación de… Vique. Barcelona : Rafael Figueró, 20 pp.

(1698) La paloma con ramo de olivo en el pico, que en un diluvio de franceses en Cathaluña anunció la paz… Panegyrico en la fiesta que el Cabildo de la Cathedral de Vique celebró… en acción de gracias de hallarse restituido baxo el dominio de Carlos Segundo. Barcelona : Cormellas, 20 ff.