Skip to main content
CATÀLEG
17 octubre 2014

Va néixer l’any 1965 a Manlleu . Es va llicenciar en Biologia a la Universitat de Barcelona l’any 1988, i després va cursar un postgrau sobre gestió ambiental al món rural.


Ha fet cursos de gestió de les aigües i de residus, d’auditories ambientals i de tècniques de restauració d’espais degradats.

Ha fet diversos projectes sobre gestió i tractament de residus municipals, industrials i ramaders, plans de gestió forestal i diferents estudis relacionats amb el patrimoni natural.

És membre del Grup de Defensa del Ter.

Des de 1988 treballa l a Lavola-Companyia de Serveis Ambientals, i en aquests moments n’és el 
Director de serveis al client i Cap de sostenibilitat urbana i territorial.
LLIBRES PUBLICATS

(1995) El Ter. Un riu per a viure-hi (en col.laboració). Manlleu: Grup de Defensa del Ter, 92 pp.