Skip to main content
CATÀLEG
10 octubre 2014

Va néixer a Manlleu el 4 de novembre de 1836, fill del fabricant Francesc Casas i de Josefa Reig. Era metge de Manlleu.
Va ser membre de la Junta Directiva del Centre Català de Manlleu i va fer de secretari del Certamen Literari que aquesta entitat va convocar l’any 1891.

LLIBRES PUBLICATS

(1884) Las tumbas de la iglesia parroquial de Sta. Maria de Manlleu bajo el punto de vista histórico-jurídico. Barcelona : Imp. de Luis Tasso y Serra, 15 pp.

( ? ) Salve Regina. Paráfrasis. Vich : Imp. Anglada, [ s.a.], 7 pp.

PARTS DE LLIBRE: CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS…

(1890) “La curandera a la nit de Sant Joan (Comèdia en un acte i tres quadros)”. En: Certamen literari de Manlleu. Manlleu : Centre Català, pp. 175-206.